Zijn algen en tuinbouw een kansrijke match?

Op 24 april bracht Greenport Aalsmeer een aantal geïnteresseerde tuinders, specialisten en onderzoekers bij elkaar rondom het thema ‘Algen en Tuinbouw’. Het doel van de bijeenkomst bij Waterdrinker was het net ophalen over de stand van zaken rond de algenteelt in Nederland: welke initiatieven zijn er? Wat zijn de kansen en bedreigingen zijn er voor de teelt? En bieden productie en afzet van algen op dit moment überhaupt kansen voor de tuinbouw?

De belangrijkste conclusie van een praktijkonderzoek in 2018, uitgevoerd door Wageningen U&R in samenwerking met onder andere Lans Tomaten, zijn dat de hoogwaardige kennis van Nederlandse telers en algenteelt een goede match lijken, maar dat er nu nog erg veel zaken in de weg staan van een succesvolle entree op de hoogwaardige voedingsmarkt. De hoogste drempels worden vooral opgeworpen door wetgeving en vereiste vergunningen binnen Europa. Mogelijk dat er wel kansen elders op de wereldmarkt zijn en in de veel kleinere markt voor groene gewasbescherming.

In de toekomst worden wel degelijk kansen gezien, zoals een groeiende internationale vraag en bredere toepassing van algen, die de vraag naar teeltlocaties doet groeien. Een van de conclusies voor de Nederlandse tuinbouw is, wordt geen grondstoffenleverancier. Het wordt pas interessant als je de juiste inhoudstoffen te pakken hebt, kennis van de markt én een stevig marketingbudget om die markt ook daadwerkelijk te kunnen betreden. Een dergelijke businesscase kan alleen een succes worden door in eindproducten te denken en daar omheen een transparante keten te organiseren. Greenport Aalsmeer zal de komende maanden deze kansen verder bestuderen en eventuele vervolgstappen zetten met de juiste partijen.

Voor meer informatie over innovatieprojecten in het algemeen en/of algenteelt in het bijzonder, neem contact op met Greenport Aalsmeer, Jan-willem Donkers via Janwillem.Donkers@inholland.nl